Broschyr frö Jokkmokks kommun gatukontoret

Uppdraget

Mitt uppdrag var att skapa en broschyr för Jokkmokks kommun som gick ut i brevlådan till alla hushåll i kommunen med renhållningstaxa. Broschyrens funktion var att förmedla information om en kommande förändring inom renhållningen, informera om nyheter som redan skett (och tipsa kommuninnevånarna om dessa) och slutligen också att passa på att ge ett fylligt material med mycket information till den intresserade medborgare som ville läsa mer.

Format och utformning var fritt och vi kom tidigt överens om att göra broschyren så ekonomisk som möjligt vid tryck (20 sidor av kvadratiskt format fyllde ett fullt papper på tryckeriet). Kommunen hade också en grafisk profil som behövde följas men få bilder eller illustrationer. Vi kom därför överens om att de själva skulle fota bilderna som behövdes men att jag skulle utarbeta illustrationer över återvinningscentralernas områden och några grafiska element som kunde kopplas specifikt till kommunens renhållningsfunktion .

Lösningen

Lösningen blev en tydlig och matnyttig broschyr på 20 sidor med cirkeln som återkommande element. Fram och baksida har kommunens stolthet: Sareks nationalpark, i blickfånget och fungerar som en påminnelse om vad vi egentligen värnar med sopsortering och återbruk.

Den utgår från kommunens profilfärger men med komplement av gult och grönt för att knyta an till miljö och renhållning. Typsnitten och dess grad är tydliga och stora för att passa även en äldre målgrupp eller personer med exempelvis nedsatt syn. På sista sidorna gjorde vi en sopsorteringsguide och lämnade baksidan för öppettider och kontaktuppgifter så mottagaren kan klippa ut dessa och spara när broschyrens övriga delar en dag bli inaktuella. Vi nyttjade även QR-koder för att länka till digitala hjälpmedel eller webbsidor.

Illustrationerna av återvinningscentralernas områden var en utmaning med många små fraktioner i en detaljerad bild men löstes med numrering vid sidan om. 

Sammanfattning

Broschyren blev informativ och vi hade ett bra samarbete gällande texter och utformning. Det är alltid en utmaning att arbeta med ”alla” som målgrupp och samtidigt leverera ett intressant material. En kommun har ju ofta en ganska strikt grafisk profil men syftet är ju att skapa ett attraktivt uttryck så alla vill läsa och ta till sig informationen.

Innan jul 2021 går den i tryck och ska finnas i varje hushåll i Jokkmokks kommun.


Leverans

20 sidig broschyr direkt till tryckeriet, tre större områdesillustrationer, grafiska element.