Exempel på utbildningsmaterial till Sametinget

Uppdraget

Sametingets språkcentrumet arbetar med att göra samiskan tillgänglig för fler, stimulera till ökad användning av de samiska språken och stärka samiskans position . Ett av sätten de gör detta på är med deras material Jågloe – älskad rackarunge som vänder sig till barn i förskoleålder. Uppdraget var att arbeta med ett nytt material de önskade sätta samman om djurens läte,  tre lekbeskrivningar och en affisch.

Lösningen

Lösningen blev en färgkoordinerade broschyr där varje språk fick en egen färg med illustrationer av Madeleine Renhuvud. I lekbeskrivningarna samsades alla språken i en broschyr medan för djuren behövde materialet delas upp per språk då materialet blev omfattande för 14 djur översatt till sex språk (88 sidor för att vara exakt!). Materialet går att finna på Språkcentrums webbplats.