Illustrationer till sagor

Uppdraget

Sametingets språkcentrumet arbetar med att göra samiskan tillgänglig för fler, stimulera till ökad användning av de samiska språken och stärka samiskans position . Ett av sätten de gör detta på är med deras material Jågloe – älskad rackarunge som vänder sig till barn i förskoleålder. Uppdraget var att illustrera två sagor och en ramsa och sätta samman materialet i samma manér som tidigare Jågloe-material.

Lösningen

Lösningen blev tydliga illustrationer med inspiration från norra Sverige. För ramsan arbetade vi med enkla pictogram som kunde visa barnen ramsans handlingar.