Uppdraget

Skyltmaterial och illustrationer till odla.nu var ett uppdrag i en kurs i Grafisk design där företaget behövde skyltmaterial och annonser till höstens kampanj. Företagets målgrupp var i huvudsak kvinnor och företaget ville att materialet skulle ”andas höst”. Deras behov var en tidningsannons med illustrationer som skulle kunna återanvändas, en större annons som skulle lämpa sig som billboard-skylt samt en ny skylt till deras dörr i samma manér.

Lösningen

Lösningen är inspirerad från korsstygn och företaget fick två olika illustrationer, dels broderade element men också ett material med deras vanligaste växter att nyttja. Färgerna går i varma jordiga nyanser med inslag av rött, gult och brunt. Den gröna färgen var företagets egna profilfärg och utifrån denna valdes färger som harmoniserade.